مطالب

قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی پرداخت هزینه چاپ مقاله Pdf

رعایت اخلاق پژوهشی

دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی ومشاوره پایان نامه و رساله Pdf

آیین نامه شناسایی و پشتبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی ،بنیاد ملی نخبگان Pdf

شیوه نامه اجرایی جایگزینی ثبت اختراع به جای مقاله به عنوان مجوز دفاع از رساله Pdf

اظهار نامه مربوط به انتشار پایان نامه -رساله Pdf

آیین نامه چاپ پایان نامه /رساله Pdf   word

شیوه نامه پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در پژوهشکده های دانشگاه Pdf

 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی Pdf

بخشنامه معاون حقوقی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب  Pdf

بخشنامه معاون آموزشی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب  Pdf

بخشنامه معاون پژوهش و فناوری وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب  Pdf

 آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها -پایان نامه ها Pdf

کاربرگ بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه-بنیاد نخبگان Word

بخشنامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری Pdf

قوانین و مقررات مربوط به مقالات