مطالب

هسته پژوهشی بیوالکترونیک

هسته پژوهشی بیوالکترونیک
تاريخ شروع به كار: 1394

هدف:

1- تبدیل دانش به ارزش (محصول تجاری و یا ثبت اختراع) در حوزه ی بایوالکترونیک.

2- رصد بازار محصولات بایوالکترونیک و تعریف پروژه های پژوهشی بر مبنای آن.

3- همکاری با دانشگاه ها، شرکت ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور.

شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر رضا لطفی
مرتبه علمي: استاد
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
رضا لطفی
استاد
 
 
*
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی
2
مهدی صابری
استاديار
 
 
*
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی
3
حمیدرضا کبروی
استاديار
 
 
*
مهندسی برق- مهندسی پزشکی
مهندسی
4
احسان رحیمی نژاد
دانشجوی دکتری
*
 
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی
5
محسن شمس آبادی
دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد
 
*
 
مهندسي مکانیک
مهندسي
6
حمید نوری
استاديار
*
 
مهندسي کامپیوتر
مهندسي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-
امكانات و تجهيزات: حداقل 50 مترمربع برای شروع در ابتدای کار با دسترسی به اینترنت پرسرعت
نشاني محل استقرار:
مشهد– ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد– دانشكده مهندسی – هسته پژوهشي بیوالکترونیک
شماره تلفن‌:
- 051
نمابر:
 -051
پست الكترونيك: