مطالب

هسته پژوهشی حمل و نقل هوشمند

تاريخ شروع به كار: 1394

هدف:

بکارگیری توان نیروهای جوان دانشجو در مقطع ارشد و دکتری جهت هدایت پایان نامه ها به سوی کاربردهای شهری - منطقه ای و ملی - اخذ اعتبار مالی و سایر منابع و انتقال به دانشکده مهندسی.

شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر عابدین واحدیان
مرتبه علمي: دانشیار
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
عابدین واحدیان
دانشیار
 
 
*
ترافیک هوشمند
مهندسی کامپیوتر
2
حمیدرضا پوررضا
دانشیار
 
 
*
ترافیک هوشمند
مهندسی کامپیوتر
3
رضا گازرانی
کارشناس
 
 
*
معاونت حمل و نقل سبزوار
مهندسی کامپیوتر
4
علی پژوهنده راد
کارشناس
 
 
*
حمل و نقل. سازمان ترافیک
مهندسی کامپیوتر
5
امیرحسین طاهری نیا
استادیار
 
 
 
*
مهندسي ITS
مهندسی کامپیوتر
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

امكانات و تجهيزات:

فضای فیزیکی در امتداد فضای تخصیص یافته برای هسته های مرتبط در ساختمان دانشکده مهندسی در نظر گرفته شده است. در نظر است تجهیزات اولیه اداری از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری درخواست و تأمین گردد.

 
 
نشاني محل استقرار:
مشهد– ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد– دانشكده مهندسی – هسته پژوهشي حمل و نقل هوشمند
شماره تلفن‌:
- 051
نمابر:
 -051
پست الكترونيك: