مطالب

هسته پژوهشی فرآوری صیفی جات

Seifijat 2

تاريخ شروع به كار: 1382
هدف: 
جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي با بكارگيري روش‌هاي علمي تبديل يا نگهداري طولاني‌مدت اين محصولات، علاوه بر تعادل قيمت و حمايت از توليدكننده سبب رونق صنايع تبديلي شده و به نوبه خود گامي در جهت توسعه صنايع‌غذايي محسوب مي‌شود. هندوانه، خربزه و طالبي از جمله محصولات كشاورزي هستند كه به ميزان زياد و با كيفيت عالي در ايران به عمل مي‌آيند. همه ساله بخش قابل توجهي از اين محصولات (40% - 30%) به دلايل گوناگون از جمله عدم وجود روش‌هاي تبديل، فرآوري و نگهداري مناسب، عدم رعايت اصول صحيح برداشت، حمل و نقل و ذخيره‌سازي و نحوه عرضه صنايع مي‌گردد. در نتيجه ارائه راهكارهاي جهت فرآوري و نگهداري طولاني مدت محصولات مذكور، جهت جلوگيري از ضايعات و افزايش بهره‌وري مدنظر مي‌باشد. لازم به توضيح است كه تاكنون در زمينه فرآوري اين محصولات در دنيا كاري صورت نپذيرفته است. در طرح بين دانشگاهي بررسي امكان فرآوري هندوانه، خربزه و طالبي و نتايج مطلوبي رسيده‌ايم كه بر آن شديم تا جهت ادامه كار در اين راستا مركز پژوهشي فرآوري صيفي‌جات را پيشنهاد نمائيم.
شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر فخري شهيدي
مرتبه علمي : دانشيار

اعضاي هيأت علمي:
 
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
فخري شهيدي
استاد
*
علوم و صنايع غذايي
كشاورزي
2
حميدبهادر قدوسي
دانشيار
*
علوم و صنايع غذايي
كشاورزي
3
محمدجواد وريدي
استاديار
*
علوم و صنايع غذايي
كشاورزي
4
علي تهراني‌فر
دانشيار
*
علوم و صنايع غذايي
كشاورزي
5
سيدحسين نعمتي
استاديار
*
علوم و صنايع غذايي
كشاورزي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا: 
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-
امكانات و تجهيزات:
1- دستگاه‌هاي  aw testo, Rancimater, Texture Analyzer. خشك كن و ...
2- رفراكتومتر ، pH متر، بسته‌بندي تحت خلاء، انكوباتور، آون و ...
انبار، سردخانه مجهز به اتمسفر كنترل شده، خشك كن تحت خلاء، پوست‌گير مكانيكي، دستگاه قالب‌زن و ...
نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي – پرديس دانشگاه فردوسي – مجتمع صنايع‌غذايي – هسته پژوهشي فرآوري صيفي‌جات (خربزه، هندوانه، طالبي و ...)
شماره تلفن‌ها:
20-8795618- 0511
نمابر:
8787430 -0511
پست الكترونيك: