مطالب

هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو

سایت مرکز علوم و فناوری نانو

NANO

 
تاريخ شروع به كار:  10/1382
هدف:
نانوتكنولوژي به عنوان انقلاب سوم صنعتي جهان مطرح شده است. اين انقلاب كه مبداء آن را سال 1991 قرار داده‌اند در سال 2006 به ارج خود خواهد رسيد و به طور جهاني فراگير مي‌شود. مسلماً كشور ما نيز از اين حركت علمي و فني جهاني بر كنار نخواهد ماند و ما به عنوان مصرف‌كننده و احتمالاً توليدكننده صنايع نانو هرچه بيشتر به اين بخش از علوم و فن‌آوري تسلط داشته باشيم. موقعيت سياسي و اقتصادي بهتري در جهان خواهيم داشت.
با توجه به اينكه فناوري نانو اصولاً يك رويكرد جديد به علوم پايه و مهندسي است كه براساس نظريه اتمي ماده مي‌باشد، لذا داشتن پايگاه پژوهشي مدرن و پژوهشگران با سطح علمي بالا جهت همگامي با جهان صنعتي جديد از لوازم اساسي است. وجود چنين مركز پژوهشي در سطح دانشگاه فردوسي از نيازهاي اساسي استان است تا ضمن پژوهش در جديدترين زمينه‌هاي نانوتكنولوژي و نيز آموزش و تربيت نيروي انساني مجرب زمينه فعاليت تجاري و صنعتي سودآور براي دانشگاه و كشور فراهم آورد
شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر ناصر شاه‌طهماسبي
مرتبه علمي  :  دانشيار
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
ناصر شاه‌طهماسبي
دانشيار
*
 
فيزيك ماده چگال
علوم
2
احمد كمپاني
دانشيار
*
 
فيزيك ماده چگال
علوم
3
الهه گوهرشادي
دانشيار
*
 
شيمي فيزيك
علوم
4
منصور مشرقي
استاديار
*
 
زيست‌شناسي ميكروبيولوژي
علوم
5
سيدمحمود موسوي
استاديار
 
*
 
مهندسي شيمي
مهندسي
6
دانشيار
*
 
متالورژي
مهندسي
7
اكبر شاهسوند
استاديار
*
 
مهندسي شيمي
مهندسي
8
علي احمدپور
دانشيار
*
 
مهندسي شيمي
مهندسي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-
امكانات و تجهيزات:
نشاني محل استقرار:
مشهد– ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد– دانشكده علوم – هسته پژوهشي علوم و فناوري نانو
شماره تلفن‌:
48432022- 0511
نمابر:
8438032 -0511
پست الكترونيك: