مطالب

هسته پژوهش و فناوری بیومولکول ها

 
تاريخ شروع به كار: تيرماه 1385
هدف:
بومي‌سازي فناوري‌هاي جديد و توسعه مرزهاي دانش
شرح وظايف:
الف – انجام پروژه‌هاي نيازمحور مرتبط با بيوملكول‌ها نظير:
1- صنايع دارويي
2- صنايع شوينده
3- صناعي غذايي
4- صنايع دفاع
ب – اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در كسب فناوري‌هاي جديد و بومي‌سازي آنها (در صورت نياز با همكاري ساير مراكز پژوهشي كشور)
ج – نظارت بر پروژه‌هاي مرتبط بر وظايف مركز
د – مشاوره دادن به پروژه‌هاي مرتبط با وظايف مركز
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر محمدرضا حسين ‌دخت
مرتبه علمي: استاد
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1 محمدرضا حسين ‌دخت استاد * بيوشيمي فيزيك علوم
2 حسين اشتياق حسيني استاد * شيمي معدني علوم
3 علي سرافرازيزدي استاد * شيمي تجزيه علوم
4
حسين عشقي
استاد
 
 
*
شيمي‌آلي
علوم
5 عباسعلي اسماعيلي استاد * شيمي‌آلي علوم
6
مصطفي قلي زاده
استاد
 
 
 
*
شيمي‌آلي
علوم
7
احمد آسوده دانشيار * بيوشيمي علوم
8
راضيه جلالي
دانشيار
 
 
 
*
بيوشيمي
علوم‌
9 محمد ايزديار دانشيار * شيمي فيزيك علوم‌
10
عليرضا حق پرست
دانشيار
 
 
 
*
ايمينولوژي سلولي و مولكولي
دامپزشکی
11 محمد محسن زاده دانشيار * بهداشت موادغذايي دامپزشکی
12 علي نخعي پور استاديار * شيمي فيزيك علوم
13 نويد رمضانيان استاديار * شيمي پليمر علوم
14 فاطمه موسوي بايگي استاديار * شيمي فيزيك علوم
15
محمدرضا بزرگمهر
استاديار
 
 
*
بيوشيمي فيزيك
علوم دانشگاه آزاد
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
 
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
پروژه‌هاي مروبط به صنايع مختلف كه در ارتباط با بيوملكول‌ها باشد. نظير صنايع دارويي، صنايع‌غذايي، صنايع شوينده، صنايع دفاع و ...
امكانات و تجهيزات:
دستگاه‌هاي UV، GC، HPLC، NMR، CHNS كه بخشي از آنها در گروه شيمي بوده و بخشي در اختيار مركز است البته دستگاه‌هاي گروه شيمي در صورت نياز سرويس‌دهي مي‌نمايند.
نشاني محل استقرار:
مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده علوم- هسته پژوهش و فناوري بيوملكول‌ها
شماره تلفن‌ها:
38797660 و 38797022
نمابر:
38796416
پست الكترونيك: