مطالب

هسته پژوهش های آماری

Amar

تاريخ شروع به كار:
هدف:
تشكيل مركز پژوهش‌هاي آماري با همياري اعضاء هيأت علمي گروه آمار و دانشجويان تحصيلات تكميلي در زمينه‌هاي مختلف كاربردي، به منظور هدايت و راهنمايي صحيح و انجام پژوهش‌ها و ارائه مشورت آماري به دانش‌پژوهان رشته‌هاي مختلف از قبيل مهندسي صنايع، علوم‌زيستي، كشاورزي، مديريت، اقتصاد، علوم اجتماعي، جغرافي، روانشناسي و علوم تربيتي، تأثير قابل ملاحظه‌اي در صحت انجام پژوهش‌هاي علمي علوم مختلف خواهد داشت. در حال حاضر، خلاء وجود يك چنين مركز پژوهشي در دانشگاه كاملاً محسوس است و مراجعين بسيار زيادي مشتاقانه جوياي راهنمايي‌هاي آماري قابل اعتماد هستند. ولي فعلاً به دليل نبودن يك چنين مركزي، متقاضيان پژوهش‌ها و مشورت‌هاي آماري، بوسيله افرادي كه صلاحيت اين كار را ندارند، راهنمايي نادرست مي‌شوند و اين واقعيت به شدت بر كيفيت تحقيقات و صحت نتايج تأثير منفي مي‌گذارد. متنوع بودن زمينه‌هاي تخصصي اساتيد اين مركز در كاربردهاي متفاوت آمار و تجربه چندين ساله آنها باعث مي‌شود كه چنين مركزي بلافاصله پس از تصويب قابل بهره‌برداري بوده و بتواند علاوه بر حل مشكلات آماري پژوهشگران، مركزي براي تبادل‌نظر متخصصين رشته‌هاي ديگر نيز باشد.
شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر ناصررضا ارقامي
مرتبه علمي  : استاد
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
ناصررضا         ارقامي
استاد
 
*
 
آمار
علوم رياضي
2
عبدالحميد رضايي‌ركن‌آبادي
دانشيار
 
*
 
آمار
علوم رياضي
3
حسينعلي        نيرومند
دانشيار
 
*
 
آمار
علوم رياضي
4
مهدي             عمادي
استاديار
*
 
آمار
علوم رياضي
5
جعفر             احمدي
دانشيار
*
 
آمار
علوم رياضي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
امكانات و تجهيزات:
1- آزمايشگاه رايانه با بيش از 140 كامپيوتر
2- نرم‌افزارهاي آماري
نشاني محل استقرار:
مشهد – ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده علوم رياضي – هسته پژوهش‌هاي آماري
شماره تلفن‌:
8828605- 0511
نمابر:
8828609-0511
پست الكترونيك: