مطالب

هسته پژوهشی کاربرد موجک ها در سیستم های خطی و غیرخطی

moojakha1

تاريخ شروع به كار: 
هدف: 
جديدترين تحول در رياضيات كاربردي، استفاده از نظريه موجك‌ها است. امروزه نظريه جديد موجك‌ها و مدول‌هاي موجكي تقريب، جايگرين نظريه‌هاي كلاسيك از جمله روش كلاسيك نظريه فوريه براي حل مسائل مختلف كاربردي در زلزله‌شناسي، پردازش سيگنال‌ها در سيستم‌ها، مخابرات، پردازش تصوير و بينايي كامپيوتر، ذرات بنيادي و كوانتوم مكانيك، نظريه تقريب و مكان‌يابي، جرم‌شناسي، ژنتيك و پزشكي، مهندسي و فيزيك شده است و مراكز صنعتي و آزمايشگاهي تحقيقاتي سعي در بكارگيري روش‌هاي مؤثر تقريب موجكي براي بالا بردن كيفيت محصولات و دقت آزمايش‌هاي خود را دارند. اين نظريه جديد كاربردي رياضيات مؤثرترين پل ارتباط علم رياضيات نظري به عملي است كه بكارگيري نتايج اين علم در مراكز صنعتي و دانشگاهي و آزمايشگاه‌هاي تكنولوژي پيشرفته از جمله نانوتكنولوژي براي سرعت بخشيدن به پيشرفت سريع صنعتي كشور و حل مشكلات بخش‌هاي مختلف كشور مثلاً مخابرات و زلزله‌شناسي  و همچنين تربيت پژوهشگران ارشد مورد نياز، شديداً احساس مي‌شود. اين مركز با اهداف و ابزار فوق‌الذكر در صورت ايجاد در كشور منحصر بفرد است و قادر است با اجراي پروژه‌هاي تحقيقي و مدلسازي سيستم‌هاي موجكي و بكارگيري نتايج و ارائه راهكارهاي مناسب در ارتباط با بخش‌هاي مهندسي، پزشكي، كشاورزي، اقتصاد، صنايع، انرژي هسته‌اي، مخابرات و نرم‌افزار و سخت‌افزار كامپيوتر مشكلات بخش‌هاي فوق را بررسي و راهكارهاي مناسب را ارائه دهد.با توجه به ويژگي‌هاي دانشكده علوم رياضي كه داراي دو قطب علمي رياضي و آمار در كشور مي‌باشد و اعضاي مؤسس از اعضاي قطب علمي كشور مي‌باشند و پروژه‌ها و پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكترا در زمينه‌هاي فوق را به انجام رسانده‌اند و با توجه به امكانات و موقعيت دانشگاه فردوسي مشهد و جايگاه ويژه شهرستان مشهد و استان خراسان، راه‌اندازي اين مركز ملي در دانشگاه فردوسي مشهد بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
اين مركز تحقيقاتي همچنين مي‌تواند كليه پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكترا را تحت راهنمايي متخصصان خود و در جهت اهداف كاربردي و نيازهاي بخش‌هاي توليدي در سراسر كشور سوق دهد. برخي كاربردها و مراجع به پيوست مي‌باشند.
شرح وظايف:
1-
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر اسدالله نيك نام
مرتبه علمي  : استاد
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
حميدرضا ابراهيمي‌ويشكي
استاد
*
 
آناليز هارمونيك
علوم رياضي
2
حسين تقي‌زاده‌كاخكي
دانشيار
*
 
تحقيق در عمليات
علوم رياضي
3
رجبعلي كاميابي‌گل
استاد
*
 
آناليز هارمونيك
علوم رياضي
4
اسدا... نيكنام
استاد
 
*
 
آناليز تابعي
علوم رياضي
5
سيدعليرضا سيدين
دانشيار
 
*
 
پردازش سيگنال
مهندسي برق
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-
امكانات و تجهيزات:
1- رايانه، چاپگر و نرم‌افزارهاي مورد نياز
2-  دفتر براي مركز با يك نفر منشي
نشاني محل استقرار:
مشهد – پرديس دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده علوم رياضي – هسته پژوهشي كاربرد موجك‌ها در سيستم‌هاي خطي و غيرخطي
صندوق پستي:
1159- 91775
شماره تلفن‌ها:
4-8828600- 0511
نمابر:
8828609-0511
پست الكترونيك: