مطالب

هسته پژوهشی مطالعات اجتماعی در خراسان رضوی

Ejtamaee(1)

 
تاريخ شروع به كار: 7\5\85
هدف:
اتصال و پيوند پژوهش هاي اجتماعي با نيازها و مقتضيات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي استان و بطور اعم كشور و توجه به ابعاد كاربردي اينگونه پژوهش‌ها مهمترين هدف راه‌اندازي مركز پژوهش مطالعات اجتماعي مي‌باشد.
بدين‌ منظور لازم است فرآيند تعيين و تشخيص نيازها و اولويت‌هاي پژوهشي، اجراي طرح‌هاي پژوهشي مرتبط و كاربردي كردن يافته‌هاي حاصله با عنايت به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود و از جمله دانش و مهارت‌هاي علمي ـ پژوهشي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي مورد بازنگري قرار گرفته و بر اساس واقعيات موجود طراحي و تدوين شود.
با عنايت به پيچيدگي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي و رشد روزافزون تقاضا براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي بويژه از جانب دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي، مركز فوق‌الذكر مي‌تواند بين دانشگاه و بطور اخص گروه علوم‌اجتماعي و محققان ذي‌ربط از يك سو و سازمان‌ها و واحدهاي اجرايي و اداري كه متقاضي مشاركت پژوهشگران علوم اجتماعي هستند، تعامل و ارتباط دو سويه برقرار نمايد.
بر اين اساس مهمترين اهداف مركز پژوهشي مطالعات اجتماعي به شرح زير است:
الف ـ برقراري تعامل مستمر و اثربخشي بين پژوهشگران علوم‌اجتماعي و حوزه‌هاي ستادي و اجرايي با تأكيد بر شناسايي و تحليل مسائل و موضوعات اجتماعي استان و ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي و مبتني بر پژوهش
ب ـ ظرفيت سازي براي مشاركت پژوهشگران علوم‌اجتماعي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلی در عرصه پژوهش‌هاي اجتماعي و حضور آنها در بطن واقعيات اجتماعي.
ج ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي عملي پژوهشگران علوم‌اجتماعي از طريق ارائه فرصت‌هاي پژوهشي براي آنها.
د ـ بهبود اصلاح فرآيند آموزش فنون و شيوه‌هاي تحقيق با عنايت به تجارب پژوهشي حاصله و ارتقاء سطح علمي ـ پژوهشي رشته جامعه‌شناسي و پژوهشگري علوم‌اجتماعي.
هـ ـ رشد و توسعه پژوهش‌هاي بين رشته‌اي و تعامل با حوزه‌هاي علمي مرتبط.

 

شرح وظايف:
1ـ نظارت بر اجراي طرح‌هاي پژوهشي در حوزه مسائل اجتماعي با مشاركت اعضاي هيأت علمي گروه علوم‌اجتماعي.
2ـ اجراي طرح‌هاي پژوهشي در حوزه مسائل اجتماعي با مشارك اعضاء هيأت علمي گروه علو‌م‌اجتماعي.
3ـ ارائه مشاوره پژوهشي به افراد حقيقي و حقوقي.
4ـ شناسائي دانش‌آموختگان حوزه علوم‌اجتماعي و جلب مشاركت آنها در عرصه پژوهش‌هاي اجتماعي.
5ـ شناسايي و تدوين مهمترين نيازها و اولويت‌هاي پژوهشي استان با محوريت موضوعات و مسائل بومي و كاربردي.
6ـ برگزاري كارگاه همايش و نشست‌هاي تخصصي در حوزه پژوهش‌هاي اجتماعي.
7ـ نشر و ارائه يافته‌هاي پژوهشي با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در حوزه نشر (مجلات، سايت‌هاي اينترنتي و . . . )
نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر رامپور صدرنبوي
مرتبه علمي: استاد
اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
رامپور صدر نبوي
استاد
*
 
 
اقتصاد
ادبيات
2
داريوش‌حيدري بيگوند
استاديار
*
 
علوم‌اجتماعي
ادبيات
3
محمدمظلوم‌خراساني
دانشيار
*
 
جامعه‌شناسي
ادبيات
4
حسين بهروان
دانشيار
*
 
جامعه‌شناسي
ادبيات
5
همازنجاني‌زاده
دانشيار
*
 
جامعه‌شناسي
ادبيات
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:
 
 
 
 
آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
 
ـ پروژه‌هاي مورد نياز دستگاه‌ها و واحدهاي اجرايي و اداري استان (پروژه‌هاي كاربردي)
ـ پروژه‌هاي بين رشته‌اي كه ناظر به تعامل با حوزه‌هاي علمي بويژه در عرصه علوم انساني مي‌باشند.
ـ پروژه‌هاي بنيادي كه نظر به گسترش مرزهاي علوم‌اجتماعي و ارائه مفاهيم و مباني نظري و پژوهشي جديد مي‌باشند
امكانات و تجهيزات:
 
10 ـ فضاي فيزيكي، امكانات و تجهيزات موجود را در زير ذكر فرمائيد.
تجهيزات موجود در آزمايشگاه و كارگاه و فضاي مربوط هر كدام به تفكيك توضيح داده شود:
1ـ حدود 120 هزار جلد كتاب شامل كتاب‌هاي فارسي ـ لاتين ـ مجلات ـ پايان‌نامه‌ها
2ـ تعداد 33 كامپيوتر در بخش اطلاع‌رساني و بخش امانت و مرجع
3ـ تعداد پايان‌نامه‌ها كلا 4164 و پايان‌نامه‌هاي علوم‌اجتماعي 1026 تعداد كتاب علوم‌اجتماعي موجود در كتابخانه.
ضمناً امكانات موجود در مركز رايانه دانشكده 6 سيستم جهت دانشجويان دوره دكتري 11سيستم جهت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
20 سيستم جهت دانشجويان مقطع كارشناسي موجود مي‌باشد كه تمامي 3 قسمت دستگاههاي رايانه به صورت آن لاين به اينترنت متصل مي‌باشد كه بر روي همه آنها نرم‌افزارهاي Office و Spss و ديگر نرم‌افزارهاي مورد نياز كارهاي پژوهشي نصب مي‌باشند.
4ـ ويدئو پرژكتور
5ـ هر استاد به طور مستقل داراي سيستم رايانه مجزا در اتاق خود مي‌باشد و به شبكه اينترنت با داشتن TVRO مخصوص خود براي ورود به اينترنت مي‌باشند.
نشاني محل استقرار:
مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده ادبيات و علوم‌انساني دكتر علي شريعتي- هسته پژوهشي مطالعات اجتماعي
شماره تلفن‌ها:
33 ـ 8796829 ـ 0511
نمابر:
8416556 ـ 0511
پست الكترونيك: