میراث فرهنگی

ستاد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی منصوب شد.

 ارسال شده در تاریخ : 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان  رضوی  منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی معاون رییس جمهور، دکتر محمد رحیم رهنما استاد گروه آموزشی جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی منصوب شد.

دکتر محمدرحیم رهنما، دانش‌آموخته دكتری در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تربیت‌مدرس است. عضویت در شورای اسلامی شهر مشهد ، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت ارتباط علمی دانشگاه با جامعه(ارتباط با صنعت) ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ازسوابق اجرایی اوست.

چاپ بیش از 60 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر علمی _ پژوهشی داخلی و ISIو همچنین شرکت در 10کنفرانس بین المللی و دهها کنفراس ملی _ منطقه ای با ارایه و چاپ مقاله و تالیف و چاپ 5 عنوان کتاب و دکتری راهنمای ده ها پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری و مجری بیش از دهه ها طرح تحقیقاتی شهری و منطقه ای از دیگر فعالیت های پژوهشی دکتر رهنما می باشد.

دکتر رهنما از سال 1378 تا  1382 به عضویت نخستین شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شد . در طول دوره اول شورای اسلامی شهر در بخش های مختلف شورا از جمله : رئیس کمیسیون امور فنی ، عمرانی و طرح ریزی شهری، عضویت در کمیسیون ماده 5 شورای شهرسازی استان و خزانه دار شورای اسلامی شهر و انجام وظیفه نمود.

r.h

.

.