مدیران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

وظایف و ماموریت ها

1.توسعه منابع اطلاعاتی متناسب با نیازهای دانشگاهیان

2.توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاهیان

3.برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری منابع اطلاعاتی

4.گسترش تعاملات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی

5.ارتقا سواد اطلاعاتی دانشجویان

6.طراحی و استقرار نظام علم سنجی در دانشگاه

مدیران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
عباس مجذوب صفا 57 59
 حسین رزمجو 59 62
غلامحسین جاوید کبیری 62 68
محمد علی احمدیان 68 70
تقی عدالتی 70 77
مهری پریرخ 77 82
فرزانه فرجامی 82 84
بهروز مهرام 84 86
مهرداد مهری 86 92
سید هادی ابراهیمی 92 93
زهره عباسی 93 تا کنون