دیدار مهندس هندي مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 مهندس هندي مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران روز پنجشنبه 12 مرداد 1396، به همراه هياتي متشكل از كارشناسان اين شركت با دكتر كافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و مديران پژوهشي همچنين تعدادي از اساتيد گروه زمين شناسي دانشگاه فردوسي مشهد ديدار كردند. اين نشست با موضوع بررسي ابعاد تخصصي همكاري در زمينه صنابع نفت و گاز صورت گرفت. 

مهندس هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست ، با بیان پیشینه خوب همکاری اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های آموزشی و پژوهشی با شرکت ملی نفت ایران به تاکید وزارت نفت بر ممزوج شدن پروژه های این وزارتخانه با تخصص اساتید دانشگاه ها اشاره نمود. وی خواسته وزارت نفت را مشارکت دانشگاه ها در توسعه فناوری دانست.

مهندس هندی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت این دانشگاه می تواند قطعا در طرح های وزارت نفت ورود پیدا کند. وی بهینه سازی تصاویر زیرسطحی با استفاده از داده های زمین  شناختی را از جمله طرح هایی دانست که به موجب آن رشته های مختلف علمی از جمله فیزیک، ریاضیات، کامپیوتر و زمین شناسی را شامل خواهد شد. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با وجود چهره های درخشانی در دانشگاه فردوسی مشهد این دانشگاه میتواند چراغ راه ما در این مسیر باشد. 

1