مطالب

همکاریهای علمی بین المللی

 

طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 97

پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور

طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 96 آیین نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی-غیر بورسیه
تفويض اختيار به دانشگاهها مبني بر پذيرش دانشجوي خارجي در كليه مقاطع آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه
سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نحوه همکاری استادان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور Pdf
برنامه اجرایی جذب نخبگان سال 1396  طرح های آیکارد Pdf
آیین نامه حمایت از محققان و فناوران خارج از کشور-صندوق حمایت از پژوهشگران طرح های آپسدPdf
برنامه اجرائی جذب نخبگان 96 پذیرش بین المللی پسا دکتری و فرصت مطالعاتیIVSP
دعوت از متخصصان خارجی جهت صدور اقامت در ایران پذیرش بین المللی پسا دکتری و فرصت مطالعاتیIPDP
پذیرش بین المللی پسا دکتری و فرصت مطالعاتیISMP