مطالب

اخلاق پژوهشی

 

- منشور اخلاق پژوهش

 - منشور و موازین اخلاق پژوهش

 - منشور اخلاق نویسندگی

 - ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله ها

 - ترتیب اسامی نویسندگان مقاله ها و نویسنده مسئول

 - دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

- قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

                                                                                                        

براي تماس مستقيم و تحويل گزارش و يا پيگيري گزارش هاي ارائه شده مي توانيد به دبيرخانه گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد اتاق 407 مراجعه يا با تلفن شماره 38802400-051 تماس حاصل فرماييدو يا پيام و گزارش خود را در باكس زير نوشته و به صورت مستقيم به دبيرخانه اين گروه ارسال فرماييد.
پیام (*)
Please let us know your message.
پیوست
ورودی نامعتبر