نشست تشريح حمايت های ويژه اعضای هيات علمی و دانشجويان تحصيلات تكميلی با حضور رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

 

 

8679

نشست تشريح حمايت هاي ويژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي با حضور دكتر ضرغام، رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور در روز چهارشنبه 19 مهرماه ساعت 9.30 الي 11 در سالن دكتر اسماعيل بيگي برگزار مي گردد .

برخي از حمايت هاي ويژه عبارتند از :

ـ حمايت از طرح هاي پژوهشي

ـ اعطاي كرسي پژوهشي

ـ حمايت از طرح هاي رساله هاي دكتري

ـ اعطاي گرنت پژوهشي

ـ حمايت از طرح هاي پسادكتري

ـ جايزه علامه طباطبائي

ـ حمايت از اجراي همايش ها و رخدادهاي علمي

ـ جايزه شهيد آويني