مطالب

محمد باقر یغمایی

  • نام و نام خانوادگي: محمدباقر يغمايي
  • تاريخ و محل تولد: 1343/07/10
  • تلفن: 8802400-0513
  • شماره اتاق: 406

____________


 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلي

رشته

محل تحصيل

سال اتمام

 


 

سوابق شغلی

نوع مسئوليت

محل كار

تاريخ شروع

تاريخ پايان

اپراتور (متصدي رزرو غذا)

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

1372

1389

امور اداري 

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

1389

اد