نشست بررسی همکاری های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، با جمعی از پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد

 

نشست بررسی همکاری های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، با جمعی از پژوهشگران  دانشگاه فردوسی مشهد

نشست  دکتر ضرغام رئیس  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با جمعی از پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد ، صبح روز چهارشنبه 19 مهر ماه 96 ، در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه، برگزار شد .

در ابتدای این نشست دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم ، توضیحاتی را در خصوص امکانات و توانمندی های دانشگاه فردوسی مشهد ارائه و سپس، به تشریح برخی از آئین نامه ها و شیوه نامه های حمایتی مصوب شده در دانشگاه پرداخت.

دکتر ضرغام ، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، حمایت ها و تسهیلات ویژه مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجو یان تحصیلات تکمیلی را بیان نموده و تاکید کرد این صندوق ضمن استقبال از فعالیت های ویژه و اثرگذار اعضای هیات علمی و ارائه تسهیلات به آنها ، همواره انتقادات و پیشنهادات مربوط به خدمات ارائه شده را نیز پذیراست.

اعطای تسهیلات به کارهای گروهی و فردی، حمایت از طرح های پژوهشی نو و خلاقانه ، بویژه طرح های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور ، حمایت از برگزاری کارگاه ها و سخنرانی هایی اساتید خارج از ایران و...بخشی از مطالب مطرح شده در نشت بود.

در ادامه نیز، دکتر ضرغام به سئوالات مطرح شده به تفصیل پاسخ داده و در انتها تفاهم نامه حمایتی مشترک از طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دکتر محمد کافی ریس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران امضا و مبادله گردید.

برنامه دیدار عمومی با اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی صبح همان روز در سالن دکتر اسماعیل بیگی در ساعت 9.30 تا 11 برگزار شده بود.

800760

800759