کاربرگ های پژوهش و فناوری

تسهیلات نظام وظیفه

تسهیلات نظام وظیفه

 

چاپ و نشر

   
پيشنهاده چاپ كتاب
   
خلاصه پرسش‌نامه كتاب‌هاي تصنيف، تأليف و تدوين

خلاصه پرسش‌نامه كتاب‌هاي تصحيح، تقرير و تحشيه

خلاصه پرسش‌نامه كتاب‌هاي ترجمه


دستورالعمل ارزيابي محدود  
 


 طرح پژوهه

 جدول پژوهه
اعتبارات طرح پژوهه
قرارداد طرح پژوهه
نمودار گردش كار طرح پژوهه
درخواست مجري    كاربرگ 1
درخواست مجري  كاربرگ 2
طرح دستیار پژوهشی
 

 

 

مديريت پژوهشي

كاربرگ تأسيس هسته پژوهشی
شيوه نامه اجرايي راه‌اندازي هسته های پژوهشی
دستورالعمل راه‌اندازي هسته‌هاي پژوهشی
درخواست مجري- طرح ملی
درخواست مجري- طرح شماره 3
آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1387
آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1389
 
آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1395  
شيوه نامه اجرايي ارتقا    
شیوه نامه ماده 1 شیوه نامه ماده 2 شیوه نامه ماده 3    
شناسنامه ارتقا - آموزشي
شناسنامه ارتقا - پژوهشي
پرسش‌نامه نظارت و ارزيابي پروژه پژوهشي- طرح ملي
پرسش‌نامه نظارت و ارزيابي پروژه پژوهشي- طرح ملي-فرم ج
اطلاعات برگزاري همایش
درخواست برگزاري همايش
راهنماي تأسيس انجمن‌هاي علمي- كاربرگ‌هاي تأسيس
كاربرگ درخواست تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)
 
 

دستورالعمل اعطاي تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)

 
 
درخواست مجوز هزينه كرد اعتبار خدمات آزمايشگاهي  
كاربرگ طرح تشويق مقاله
آيين‌نامه چاپ پايان‌نامه/ رساله دانشجويي  
اظهارنامه مربوطه به انتشار پايان‌نامه/ رساله دانشجويان ارشد و دكتري
 
شيوه نامه اجرايي جايگزيني ثبت اختراع به جاي مقاله به عنوان مجوز دفاع از رساله  
آيين نامه پسادكتري صنعتي
 
دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله
 

نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 
آيين نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان  
کاربرگ بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه - بنیاد نخبگانWord
دستورالعمل مربوط به اعضای هیأت علمی بازنشسته  
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور  
 آيين نامه دوره دکتری 92-91  
آيين نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 92-91  

آيين نامه دوره کارشناسی ارشد - مصوب مهر 94

 
آيين نامه دوره دکتری تخصصی - مصوب بهمن 94
 
وام ویژه دكتري روزانه - مهر 1395
 
آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي و بخشنامه مركز هيات امنا درخصوص برگزاري همايشهاي بين المللي  
آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه  
آيين نامه ثبت واشاعه پيشنهاد ها - پايان نامه ها - ورساله هاي تحصيلات تكميلي وصيانت از حقوق پديد آوران در آنها  
شيوه نامه پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در پژوهشكده هاي دانشگاه  

 

 

متفرقه

آيين نامه جذب و بكارگيري اعضاي هيأت علمي بازنشسته و نخبگان علمي و صنعتي در واحدهاي پژوهشي وابسته به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

 
درخواست مجوز هزينه كرد اعتبار خدمات آزمايشگاهي  
آيين نامه شوراي تأمين منابع علمي  
بخشنامه استاد نمونه سال تحصيلي 93-92 پيوست 1  
بخشنامه استاد نمونه سال تحصيلي 93-92 پيوست 2  
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی    
دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی سلامت و محیط‌زیست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها  
بخشنامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری  

 

 

مديريت همکاريهاي علمي و بين المللي

كاربرگ فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران 
كاربرگ انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران
درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت
پرسش‌نامه درخواست رواديد تحصيلي
پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه
پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه
تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي
فدرخواست رايانه
دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران
طرح هاي آيكارد  
طرح‌هاي آيسد  
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتي , IVS P    
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيIPDP    
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيISMP    
آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه  


 

 شركت در مجامع علمي
 

مصوبات مرتبط با شركت اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي خارج از كشور

راهنماي شركت در مجامع علمي معتبر خارج از كشور