نشست معاونين پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك های علم و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

  نشست معاونين پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك های علم و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

ششمين نشست معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوري منطقه 9 كشور به‌منظور بررسی و ارائه گزارش برنامه راهبردي و مأموریت گرايي دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش و فناوري، گزارش كميته اخلاق پژوهشي دانشگاه و چالش‌های پيش روي دانشگاه‌های غير سطح يك کشور در روز چهارشنبه اول آذرماه 1396 از ساعت 9 صبح در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل خواهد شد