مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر با حضور معاون آموزشی وزارت عتف

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه فردوسی مشهد در ساعت 12 لغایت 14 روز چهارشنبه 96/9/29 با سخنرانی آقای دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت عتف در محل سالن همایش های دانشکده علوم دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

photo1