انتخاب سرکار خانم طلائی بعنوان کارشناس منتخب

بنابر اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، سرکار خانم الهام طلایی کارشناس دستگاه   ICP-OES آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد جایگاه کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، بر اساس عملکرد مراکز عضو شبکه در سال 1396، کسب نموده اند. این موفقیت را به ایشان تبریک می گوئیم .

 

filereader

 

 

process1