اعلام همکاری بيوبانك پژوهشكده فناوري زيستي با واحدهای تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه

بيوبانك پژوهشكده فناوري زيستي دانشگاه فردوسي مشهد شامل بر دو بانك سلولي و بانك وكتور مي باشد. 

در اين دو بانك انواع سلولهاي جانوري و وكتورهاي پلاسميدي حفظ و نگهداري مي شوند. اين دو بانك آماده ارسال سلول و وكتور به مراكز تحقيقاتي سراسر كشور مي باشند.

كليه محققين كشور مي توانند از طريق سايت  fib.um.ac.ir  به منوي بيوبانك دسترسي پيدا كرده و سفارش سلول يا وكتور مورد نياز خود را از طريق فرم قابل دانلود به مركز ايميل كنند. امكان دريافت رايگان يك سلول يا يك وكتور در قبال اهداء يك مورد فراهم مي باشد.

شماره تماس: 05138803799