انتخاب آقای دکتر امید ماهیان بعنوان یکی از پراستنادترین پژوهشگران دنیا

 

آقای دکتر امید ماهیان ، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد و عضو افتخاری وابسته به دانشگاه به عنوان یکی برترین پژوهشگران پراستناد دنیا در پایگاه استنادی WOS(وب او ساینس) معرفی شدند.

mahian

پایگاه استنادی wos هر ساله فهرست پر استنادترین پژوهشگران دنیا را در فرآورده ای به نام پژوهشگران پر استناد (Highly Cited Researchers)

منتشر می کند. فهرست سال 2018 در حدود 6000 پژوهشگر را به عنوان پژوهشگر پراستناد در سطح دنیا مطرح کرده است.در این بین در حدود 4000 پژوهشگر در 21 حوزه موضوعی خاص فعالیت داشته اند .در لیست منتشر شده از پر استناد ترین دانشمندان جهان، از کشور ایران نام 16 پژوهشگر دیده می شود.که نسبت به تعداد دانشمندان پر استناد در سال 2017 این تعداد به بیش از دو برابر رسیده است.