دریافت اعتبار نامه کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. به این منظور کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاقی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی در پژوهشهای زیست پزشکی ،تشکیل شده و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان ، پژوهشگران ، حامیان مالی ، کار فرمایان ، نهادها و سازمان های دخیل در امور سلامت ، مشاوره اخلاقی ارائه داده ، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی ، ملی و بین المللی تطبیق می دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی ،جهت انجام پژوهش مصوبه اخلاقی صادر نموده ،در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح های پژوهشی نظارت می کند

 دانشگاه فردوسی مشهد نیز اقدام به تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و سپس موفق به اخذ اعتبار نامه برای این کمیته  شده است. از جمله فعالیتهای این کمیته عبارت اند از : برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی برای پژوهشگران،نظارت بر نحوه انجام طرح های پژوهشی که با موجود زنده سر و کار دارند، سرکشی از حیوانخانه ها و مراکز پژوهشی مربوطه و صدور کد اخلاق برای طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه و

 

 

etebarname-farsi

 

etebarname-english