ابلاغ آیین نامه پاداش مقاله 98

 

 ​دستورالعمل پرداخت پاداش مقالات در جلسه مورخ 97/12/25 مديريت پژوهشي مورد بازنگري و تصويب قرار گرفته است،  اهم اصلاحات جهت تشويق اعضاي هيات علمي در راستای توليد مقاله هايي علمي با كيفيت، به صورت زير مي باشد:

فایل Pdf دستورالعمل

-پرداخت پاداش به مقالات، پس از اخذ DOI فعال.

-تمديد اعمال ضريب 1/2به مقالات JCR در رشته هاي علوم انساني، تا پايان سال 2020 ميلادي. 

-پرداخت 75% مبلغ پاداش مقاله براي مقاله هايJCR-Q2-Q1  غير مستخرج از رساله/ پايان نامه دانشگاه و مشترك با دانشمندان بين المللي با نشاني خارج از كشور (در حدود رتبه دانشگاه فردوسي مشهد) كه نويسنده مسئول از دانشگاه فردوسي مشهد نيست، به نويسنده اصلي از دانشگاه فردوسي مشهد.

 –پرداخت 75% مبلغ پاداش مقاله براي مقاله هايJCR-Q1  غير مستخرج از رساله/ پايان نامه دانشگاه و مشترك با اعضاي هيأت علمي از دانشگاههاي سطح يك كشور كه نويسنده مسئول از دانشگاه نيست، به استادياران جوان با سابقه كمتر از 5 سال (نويسنده اصلي) از دانشگاه فردوسي مشهد.