مطالب

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

شماره تلفن هاي معاونت پژوهش و فناوري

 

نام و نام خانوادگي شماره تلفن شماره اتاق پست سازماني/ اجرايي
 احمدرضا بهرامي 38802420


38763345 (نمابر)

414 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
زهرا زواري 38802420 414

  کارشناس/مسئول دفتر

 بهشید عمرانی 38802402 417

مسئول امور اداری و هماهنگی 

عصمت اميني 38802448 411

 مسؤول حسابداري

الهه زراعتي 38802453 412 حسابدار
محمود تقي‌پور 38802419 411

 حسابدار

حسين رستمي 38802450 411

 حسابدار

.... 38802498 416

کارشناس آزمایشگاه ها

هاشم معمارباشی  38802253 231

کارپرداز

آقای تبریزی

نقلیه

 

 

 شماره تلفن هاي مدیریت پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

شماره اتاق

پست سازماني/ اجرايي

 محمد صال مصلحیان

38802413

38763345 (نمابر)

414

مدير 

....

38802413

414

کارشناس/مسئول دفتر

 هادی محمدی

38802414

410

معاون مدیر

زهرا مجدی

38802411

408

کارشناس

 محمد امین

38802416

410

کارشناس

.....

38802486

408

كارشناس

....

38802487

408

کارشناس

 

 شماره تلفن های مدیریت توسعه و انتقال صنعت

 

نام و نام خانوادگي شماره تلفن شماره اتاق پست سازماني/ اجرايي
 امیر ملک زاده 38802492

38763347 (نمابر)

406

 مدیر

محمدباقر يغمايي 38802420 406 متصدی امور دفتری
 بهشيد عمراني  38802402  417

کارشناس

  حامد ناجی 38802499 417

کارشناس 

مریم رفیع 38802497 404

کارشناس

 .... 38802403  404

 کارشناس

 مجتبی صنوبری 38802405 404

کارشناس

كاظم دوستعلي 38802404 406

كمك كارشناس

 

شماره تلفن هاي مرکز رشد واحدهای فناور

 

نام و نام خانوادگي 

شماره تلفن

شماره اتاق

پست سازماني/ اجرايي

  سيد حسين موسوي

38802456

38763348 (نمابر)

106

رئيس 

  محمد امین

38802416

410

معاون 

حميدرضا نداف 

38802177

108

کارشناس

 فاطمه سلطاني

38802402

 107

 کارشناس

صدیقه شهری

38802185

106

مسئول دفتر

مریم پارسا

38802406

108

کارشناس

 

شماره تلفن هاي مدیریت نشر آثار علمی

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره اتاق

پست سازماني/ اجرايي

دکتر حسین صابری

38802484

409

مدیر 

روشنک امیرزاده

38802488

416

مسئول دفتر

 مصطفی قندهاری

38802412

120

کارشناس 

غلامرضا قاسمی

38802485

121

کمک کارشناس

حیدر سالاری

38802495

121

کمک کارشناس