حوزه پژوهش و فناوری

شماره تلفن هاي معاونت پژوهش و فناوري

 

نام و نام خانوادگي شماره تلفن شماره اتاق پست سازماني/ اجرايي
دكتر احمدرضا بهرامي 38802420


38763345 (نمابر)

414 معاون پژوهش و فناوري
زهرا زواري 38802420 414

  مسئول دفتر/کارشناس

مهندس بهشید عمرانی 38802402 417

مسئول امور هماهنگی و اداری

عصمت اميني 38802448 411

 مسؤول حسابداري

الهه زراعتي 38802453 412 حسابدار
محمود تقي‌پور 38802419 411

 حسابدار

حسين رستمي 38802450 411

 حسابدار

 

 

 شماره تلفن هاي مدیریت پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

شماره اتاق

پست سازماني/ اجرايي

دكتر سید عبدالکریم سجادی

38802413

38763345 (نمابر)

414

مدير پژوهشی

....

38802413

414

مسئول دفتر

مهندس هادی محمدی

38802414

410

معاون مدیر

زهرا مجدی

38802411

408

کارشناس

مهندس محمد امین

38802416

410

کارشناس

مهندس قدير يوسف‌پور

38802486

416

كارشناس

 

 شماره تلفن هاي مدیریت توسعه و انتقال فناوری

 

نام و نام خانوادگي شماره تلفن شماره اتاق پست سازماني/ اجرايي
دکتر امیر ملک زاده 38802492

38763347 (نمابر)

406

 مدیر

محمدباقر يغمايي 38802420 406 مسئول دفتر
مهندس بهشيد عمراني  38802402  417

کارشناس

 مهندس حامد ناجی ---- ---

کارشناس 

مریم رفیع 38802497 406

کارشناس

 يوسف مشهدي 38802446  406

 کارشناس

مهندس مجتبی صنوبری 38802405 406

کارشناس

كاظم دوستعلي 38802404 404

كمك كارشناس

 

شماره تلفن هاي مرکز رشد واحدهای فناور

 

نام و نام خانوادگي 

شماره تلفن

شماره اتاق

پست سازماني/ اجرايي

 مهندس سيد حسين موسوي

38802456

38763348 (نمابر)

408

رئيس 

مهندس محمد امین

38802416

410

معاون 

حميدرضا نداف 

38802177

408

کارشناس

 فاطمه سلطاني

38802402

 409

 کارشناس

صدیقه شهری

38802185

409

کارشناس

مریم پارسا

38802406

409

کارشناس

 

شماره تلفن هاي مدیریت نشر آثار علمی

 

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره اتاق

پست سازماني/ اجرايي

دکتر حسین صابری

38802484

409

مدیر 

روشنک امیرزاده

38802488

408

مسئول دفتر

مهندس مصطفی قندهاری

38802412

120

کارشناس 

غلامرضا قاسمی

38802485

121

کمک کارشناس

حیدر سالاری

38802495

121

کمک کارشناس