فراخوان پذيرش پژوهشگر در دوره هاي دانش آموختگي و پسادكتري  

 

قوانین و مقررات دانش‌ آموختگان
آیین نامه نحوه فعالیت پژوهشی دانش آموختگان دکتری  
قرارداد پژوهشی دانش آموخته دكتري
بهره مندی دانش آموختگان از بند (ح) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1398  

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه