مقررات مربوط به ترتیب و ترکیب نویسندگان مقاله 
فراخوان پذيرش پژوهشگر در دوره هاي دانش آموختگي و پسادكتري    
فرم گزارش کار پسادکتری  
ضرورت درج حمايت مالي در مقالات مستخرج از دوره پسا دكتري/ دانش آموختگان  
دستاوردهای مورد انتظار دوره پسا دکتری و دانش آموختگان  
آیین نامه پسا دکتری 96  
قرارداد پسادكتري
درخواست پذیرش در دوره پسا دکتری
آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسا دکتری وزرات  
تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققان و اساتید و داوطلبان فرصت مطالعاتی  
قرار داد پسا دکتری تفاهم نامه ای با پارک علم و فناوری خراسان رضوی
آيين نامه پسادكتري 91  
دستورالعمل شیوه پذیرش دانشجویان پسا دکتری و دوره های کوتاه مدت مطالعاتی ویژه دانشجویان غیر ایرانی  
پسادكتري واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد    
جایزه علمی شهید چمران    
پسا دكتري صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران-  (دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتری)    
پسا دكتري بنياد ملي نخبگان    
پسا دكتري فدراسيون سرآمدان علمي كشور  
پسا دكتري نخبگان غیرمقیم  
فهرست طرح پسا دكتري و فرصت مطالعاتي اعلام شده از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت  
آیین نامه پسا دکتری صنعتی  
بهره مندی پژوهشگران پسا دکتری از  بند (ح) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398  
فراخوان حمایت از طرحهای پژوهشی، پسا دکتری و ششمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری  
فراخوان حمایت ازپایان نامه ها، فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انجام دوره های پسا دکتری و طرح استاد مرتبط با اندازه گیری هوشمند گاز

 

 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه