سوالات متداول - فرصت تحقیقاتی دانشجویان

فرصت تحقیقاتی خارج: جمع آوری یک لیست از اساتید و دانشگاه های مورد نظر-  متقاضی باید با بررسی دانشگاه های کشورهای مختلف، مقاصدی که در حوزه تحقیقات او فعالیت دارند را پیدا و لیست کند. سپس با استاد مربوطه در آن موسسه یا پژوهشگاه مکاتبه نموده و پس از تایید توسط آن استاد از آنجا درخواست نامه پذیرش یا دعوت نامه کند، در این نامه مشخصات دقیق دانشجو، تاریخ شروع و پایان تقریبی فرصت ذکر گردیده و نامه در سربرگ دانشگاه/ پژوهشگاه مقصد، با امضا استاد مقصد تهیه خواهد گردید..

فرصت تحقیقاتی داخل: بررسی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی در داخل کشور. مکاتبه با استاد مربوطه و درخواست رسمی از مدیریت پژوهشی دانشگاه، جهت بررسی و درخواست نامه پذیرش رسمی از دانشگاه مقصد.

*انجام مراحل داخل دانشگاه/ دانشکده

*آماده سازی مدارک و آپلود در سامانه سجاد (portal.saorg.ir) 

در صورت داشتن پیش نیازهای منطبق با آئین نامه موجود در سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه ( شامل صورتجلسه دفاع از پروپزال- قبولی در آزمون جامع- حدنصاب نمره زبان منطبق با آئین نامه فرصت تحقیقاتی)، درخواست در جلسه ی گروه دانشکده مطرح، و پس از تصویب، صورتجلسه به همراه نامه ای از معاونت پژوهشی دانشکده به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.

بعد ز ارسال مدارک به سازمان از طریق سامانه سجاد، سازمان از طریق تشکیل کارگروه ، مدارک متقاضی را بررسی و نتیجه را در بازه ی زمانی بین 2 هفته تا 1 ماه به دانشگاه مبدا اعلام خواهد کرد. در صورت موافقت کارگروه، متقاضیان در سامانه سجاد سند تعهد را تکمیل و بارگذاری می نمایند.

بعد از بارگذاری سند تعهد در سامانه، در صورتی که دانشجو متقاضی فرصت داخل باشد، باید منتظر صدور حکم فرصت تحقیقاتی داخل خود باشد. اما در صورتی که متقاضی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور باشد، باید جهت دریافت نامه حمایت مالی به تهران مراجعه نموده و اصل نامه را جهت ارائه به سفارت برای انجام مراحل صدور ویزا از سازمان امور دانشجویان تهران، دریافت نماید.

 پس از دریافت نامه حمایت مالی از رابط دانشگاه، دانشجو باید با توجه به کشور مقصد خود مدارک لازم را از سایت سفارت آن کشور لیست کرده و پس از تهیه آن مدارک در اولین فرصت آن ها را به سفارت تحویل دهد. لازم به ذکر است که مدارک لازم برای سفارت هر کشور ممکن است متفاوت باشد. پس از اتمام اپلای، دانشجو باید مدام وضعیت خود را در سایت بررسی کند و پس از اتمام فرآیند می بایست برای مراحل عکسبرداری، انگشت نگاری و امضای الکترونیکی مجددا به سفارت مراجمعه نماید. به همراه داشتن شماره پرونده و گذرنامه الزامی است. پس از اتمام مراحل بیومتری، در این مرحله دانشجو باید در یک بازه 2 تا 4 هفته ای منتظر صدور کارت اقامت خود بماند و پس از اتمام زمان انتظار باید به سفارت مربوطه مراجعه و کارت خود را دریافت نماید.

پس از تهیه بلیط قطعی و اصل ویزا، دانشجو می بایست تصویر بلیط و ویزای دریافتی خود را در سامانه امور دانشجویان بارگذاری نماید و همچنین به صورت حضوری آن ها را به رابط سازمان و دانشگاه ارائه کند.

 پس از اطمینان از تایید ویزا و بلیط توسط دانشگاه، حکم فرصت تحقیقاتی صادر و نامه ی ارز دانشجو در سامانه سجاد قرار می گیرد. سپس دانشجو به دانشگاه جهت دریافت ارز مراجعه نموده و دانشگاه معادل ریالی نرخ روز را به حساب ایشان واریز می نماید.

پس از آن دانشجو جهت دریافت ارز به شعبات مندرج در شیوه نامه فرصت تحقیقاتی مراجعه و با بهمراه داشتن حکم فرصت، کد ناخدا، فرم عوارض خروج از کشور و در صورت داشتن همسر، اجازه نامه همسر، میتواند ارز خود را دریافت نماید.

باتوجه به شیوه نامه فرصت تحقیقاتی، بعد از صدور حکم، پس از یک هفته تا یک ماه، مبلغ به حساب دانشگاه مقصد واریز، و دانشجو با گرفتن شماره ابلاغ واریزی از سوی سازمان، و حکم فرصت (و در صورتی که دانشگاه مقصد موسسه باشد، با گرفتن نامه رسمی شماره حساب از معاونت آموزشی دانشگاه مبدا) نسبت به پیگیری واریز وجه اقدام می نماید.

در صورت داشتن ابهام یا سوال در خصوص بندهای شیوه نامه فرصت تحقیقاتی دانشجویی، با کارشناسان پژوهشی دانشکده ها تماس حاصل بفرمایید.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها