رؤسای پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

 

نام و نام خانوادگیپژوهشکدهتلفن voip
جواد انفرادی پژوهشکده هوا خورشید 38803333
فرهاد شکوهی فر پژوهشکده علوم گیاهی 38804800
علی اکبر حداد مشهد ریزه پژوهشکده فناوری زیستی 38803796
وحید ارشدی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 38804860
حسین افخمی روحانی پژوهشکده زیارت و گردشگری 38804211
بابک امین شهیدی پژوهشکده نفت و گاز 38805033
جواد انفرادی پژوهشکده فناوری هوایی 38803333
کامران داوری پژوهشکده آب و محیط زیست 38805719
منصور علی آبادیان مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی 38804046
محمود رضائی رکن آباد مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804372
آزاده ملک زاده شفارودی گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق کشور 38804051
ابوالفضل محمدزاده مقدم مرکز پژوهشی مطالعات فنی اقتصادی ایمنی جاده ای 38805026

بازگشت به بالا

 

معاونان پژوهش و فناوری دانشكده ها

نام و نام خانوادگیدانشکدهتلفن voip
عباس روحانی معاون پژوهش و فناوري دانشكده كشاورزي 38804742
3880۵۸۱۹
سیدمحمدسعید ماجدی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشكده مهندسي 38806007
38805171
ابوالفضل غنی ئی معاون پژوهشی، پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده دامپزشكي 38803703
3880۵۶۱۵
مهرداد پورایوبی معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم 38804006
38805535
سهراب عفتی معاون پژوهشی، پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده علوم ریاضی 38806203
38805654
سیدرضا حسین زاده معاون پژوهش و فناوري دانشکده ادبيات و علوم انساني 38806708
38805273
مهدی مرادی معاون پژوهشی، پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده علوم اداري و اقتصادي 38806372
38805325
سعید محسنی معاون دانشكده حقوق و علوم سیاسی 38806343
38805336
ابوالفضل غفاری معاون پژوهشی، پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 38803553
3880۵۸۵۷
محمد کشتی دار معاون دانشكده علوم ورزشي 38803454
38805395
محمود آذری معاون دانشكده منابع طبيعي و محيط‌زيست 38804752
38805473
عباس اسمعیلی زاده معاون پژوهشی، پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده الهيات و معارف اسلامي 38805913
38803851
حامد کامل نیا معاون دانشکده معماری و شهرسازی 38806801

بازگشت به بالا

 

کارشناسان پژوهشی دانشكده ها

نام و نام خانوادگیدانشکدهتلفن voip
سيد وحيد قريشي مهندسی 38806023
پروين عابداني كشاورزي 38804631
مرضيه اسماعيل زاده دامپزشكي 38803713
مرتضی تحققی علیائی ادبیات و علوم انسانی 38806716
زهرا رضا زاده دامپزشكي 38803709
مهرانه عبدالشاهي علوم 38804004
علیرضا اعتضادی علوم رياضي 38806204
محمد ساجدی الهيات و معارف اسلامي 38803873
محمدحسین همایونی راد علوم اداري و اقتصادي 38806353
مجتبی دهستانی علوم اداري و اقتصادي 38806322
علی اکبر مرادی حقوق و علوم سیاسی 38806328
محبوبه حسینی پژوهشکده مطالعات اسلامی 38804850
نجمه سوداگر پژوهشکده فناوری زیستی 38803797
قدیر یوسف پور علوم تربيتي و روانشناسي 38803685
اعظم صفري علوم ورزشي 38803472
فاطمه رحیمی منابع طبيعي و محيط‌ زيست 38804758
خديجه فاضلي كشوري معماري و شهرسازي 38806806
حميدرضا شرقي پژوهشكده علوم گياهي 38804809
محمد مهدی مطیعی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804373

بازگشت به بالا

 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها