رئیس کارگروه اخلاق در پژوهش
رئیس کارگروه اخلاق در پژوهش

دکتر مسعود میرزائی شهرابی
38802510 051

وبگاه شخصی
 (جانشین رئیس کارگروه)دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش

دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش (جانشین رئیس کارگروه)

دکتر سید محمدعلی رضوی
38802512 051

وبگاه شخصی
عضو کارگروه اخلاق در پژوهش

عضو کارگروه اخلاق در پژوهش (جانشین دبیر کارگروه)

دکتر علی اکبر اکبری
38802352 051

وبگاه شخصی
 
فرايند گردش كار در كارگروه اخلاق در پژوهش
منشور و موازین اخلاق پژوهش
ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله ها
ترتیب اسامی نویسندگان مقاله ها و نویسنده مسئول
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
بخشنامه معاون حقوقی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
بخشنامه معاون آموزشی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
بخشنامه معاون پژوهش و فناوری وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
دستورالعمل ماده 5آیین نامه اجرائی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

براي تماس مستقيم و تحويل گزارش و يا پيگيري گزارش هاي ارائه شده مي توانيد به دبيرخانه گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد اتاق 407 مراجعه يا با تلفن شماره ۳۸۸۰۲۳۵۲ تماس حاصل فرماييدو يا پيام و گزارش خود را در باكس زير نوشته و به صورت مستقيم به دبيرخانه اين گروه ارسال فرماييد.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها