اولین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله دکتری زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشگاه در آذر ماه 1399 برگزار شد و خانم سونیا ایران پور، دانشجوی دکتری زیست شناسی دانشکده علوم به عنوان نفر برگزیده و خانم ها مهدیه لطیف زاده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و محبوبه کاظمی از دانشکده علوم به عنوان نفرات دوم و سوم تعیین شدند.

گفتنی است دومین دوره این مسابقات در حال برگزاری است و دانشجویان مقطع دکتری می توانند فایل های خود را حداکثر با حجم 100 مگابایت و با مدت یک دقیقه آماده و پس از تایید استاد راهنما تا تاریخ 25 مردادماه به رایانامه    ارسال کنند.

مشاهده ویدئو نفر برگزیده

مشاهده ویدئو نفر دوم

مشاهده ویدئو نفر سوم

 

motiongr

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی