فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
درخواست معرفي متقاضيان فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري متقاضيان سال 1401  
شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت در داخل و خارج از كشور مصوب 1401/04/07  
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور-مصوب 21 دی ماه 1400  
کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور(پیوست 1)  
میزان مقرری و کمک هزینه بلیط و بیمه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج  
شرایط ضامنین  
بررسی لغو تعهد فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور  
بررسی لغو تعهد فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل کشور  
یکی از تعهدنامه‎های ذیل نیز باید ارائه گردد:
۱- فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
۲- فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی  
فرم خروج از کشور  
فرم تعهد خروج ازكشور (منتخبين 1399) سازمان امور دانشجويان تهران    
فرم تعهد خروج ازكشور (منتخبين 1400) سازمان امور دانشجويان تهران    

کاربرگ تاییدیه دلایل توجیهی

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه