مقاله آقای مهدی احمدنیا، دانشجوی مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به عنوان مقاله برتر انتخاب شد. در این مقاله که عنوان آن  "استفاده از روش ناحیه اعتماد برای حل معادلات جریان آبرسانی شهری" می باشد آقای دکتر رضا قنبری، دانشیار محترم دانشکده علوم ریاضی و خانم دکتر خاطره قربانی مقدم، عضو آزمایشگاه بهینه سازی این دانشکده به عنوان نویسندگان همکار، نقش داشته اند.

govahi.jpg.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه