كتاب  Bilogical Control of Insect And Mite Pests in Iran، اثر دکتر جواد کریمی، استاد گروه آموزشي گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان کتاب برتر حشره شناسی ایران انتخاب شد.

با تصميم انجمن حشره شناسي ايران، رساله‌ها، پايان نامه‌ها و كتاب برگزيده سال 1402 ايران در موضوع حشره شناسي مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت و آثار برگزيده پس از داوري توسط كميته داوران، معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند.
اثر متعلق به دكتر جواد كريمي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسی مشهد، با جلب نظر كميته داوران اين دوره از انتخاب آثار برتر ايران، از نگاه انجمن حشره‌شناسي، به عنوان "كتاب برتر حشره شناسي ايران" انتخاب شد.

برگزيدگان اين آثار، در چهارمين كنگره بين‌المللي حشره‌شناسي ايران، كه در دانشگاه رازي كرمانشاه و در هفته گذشته برگزار گرديد، با اهداي جايزه و لوح تقدير مورد تجليل قرار گرفتند.

 

karimi

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها