اختراع دانشگاه فردوسي مشهد با عنوان "Cytokine-based multi-epitope protein for binding to ccr7-positive cells”  مستخرج از پروژه پسا دكتري خانم دكتر ماريا بيهقي به راهنمايي آقاي دكتر سيد حسن مرعشي عضو هيأت علمي گروه آموزشي بيوتكنولوژي و به نژادي گياهي در تاریخ 12 اکتبر 2023 در اداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسید.   

این اختراع در خصوص تولید واکسن مولتی‌اپی‌توپی بر پایه ژن‌های سیتوکاینی متصل به رسپتور CCR7 می باشد که خاصیت آنتی‌توموری و پیش‌آگهی از تومورزایی دارند و با افزایش سلولهایCD8+T  باعث شناسایی و کاهش پیشرفت بیماری‌های ویروسی مانندHIV   و COVID-19  می‌شوند.

اختراع خانم دکتر بیهقی پیش از این و در دومین دوره مسابقات بین المللی اختراعات و نوآوری‌ها ویژه اعضای فدراسیون بین المللی مخترعان  IFIA، که در تاریخ 10 تا 12 اگوست 2022 به صورت مجازی و آنلاین برگزار گردید، نیز موفق به دریافت مدال طلا شده است. 

لازم به ذکر است خانم دکتر بیهقی دانش آموخته دوره دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با راهنمایی آقایان دکتر سید حسن مرعشی و دکتر عبدالرضا باقری از دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.

 

ekhtera

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها