نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و رییس بنیاد نخبگان خراسان رضوی روز یکشنبه، 17 تیر ماه در اتاق معاون پزوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این نشست  مهمترین طرح های حمایتی و نخبه پروری بنیاد ارایه گردید و مسیرهای بهره مندی دانشجویان از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتها دکتر رضوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  بر افزایش سطح تعاملات، ارتقا بهره مندی از حمایتها در دانشگاه فردوسی و رفع موانع احتمالی در بهره گیری از طرح ها در دانشگاه فردوسی تاکید نمودند.

همچنین دکتر سجادی، رییس بنیاد نخبگان خراسان رضوی، ضمن ابراز خرسندی از دغدغه معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص بهره گیری از ظرفیت های بنیاد نخبگان استان، از آمادگی کامل این بنیاد در رفع نواقص احتمالی طرح ها در همکاری با دانشگاه و استفاده از ظرفیت دانشگاه در شکوفا سازی استعداد ها و پتانسیل های علمی و پژوهشی ذیل بنیاد نخبگان خراسان رضوی خبر دادند.

jalaseee

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها