نشست هم اندیشی معاون و مدیران ستادی معاونت پژوهش و فناوری و هیأت رئیسه و مدیران گروه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد.  در این نشست ابتدا دکتر مساعدی رئیس دانشکده، ضمن خوش آمدگویی از حضور معاون و مدیران ستادی معاونت پژوهش و فناوری تشکر کردند. در ادامه گزارشی از وضعیت پژوهشی و روند 10ساله آن توسط دکتر آذری معاون دانشکده ارائه شد که با توجه به اطلاعات موجود در سامانه های پژوهشی (ساعد، scimet،...) وضعیت فعلی دانشکده تشریح شد که بر این اساس در بسیاری از شاخص ها شرایط مطلوب ارزیابی گردید. سپس دکتر رضوی معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه ضمن تشریح اهداف این بازدیدها بر عزم جدی این معاونت بر رفع چالش های موجود در مسیر پژوهشی همکاران تاکید کردند. در ادامه گزارش هایی از وضعیت پژوهشی دانشگاه توسط دکتر حسین دخت، مدیر پژوهشی دانشگاه، وضعیت قراردادهای برون دانشگاهی و ارتباط با صنعت و جامعه توسط دکتر پناهی، وضعیت آزمایشگاه ها توسط دکتر دشتی  و حوزه نشر و کتابخانه مرکزی توسط دکتر کرمانی ارائه گردید.

در ادامه جلسه مدیران گروه مرتع و آبخیزداری و گروه شیلات به بیان مشکلات و چالش های موجود در مسیر پژوهش همکاران اشاره کردند و مدیران مربوطع به سوالات پاسخ دادند. همچنین دکتر دستورانی و دکتر اکبری نیز به بیان دیدگاه ها و چالش های موچود در بخش پژوهش و فن آوری پراختند که با پاسخ و رفع ابهام مدیران ستادی همراه بود. در ادامه بازدیدی از آزمایشگاه های دانشکده و همچنین مراحل ساخت و تجهیز آزمایشگاه جامع انجام شد.

1

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها