به اطلاع می رساند آزمون اخلاق در پژوهشهای زیست-پزشکی ساعت 12:30 پنجشنبه 1402/02/28 به صورت مجازی (چهار گزینه ای) در لینکhttps://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=21529 برگزار خواهد شد. ضروری است شرکت کنندگان نکات زیر را جهت شرکت در آزمون در نظر داشته باشند:

*افرادی که متقاضی آزمون می باشند، نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی ، دانشکده و رشته خود را به آدرس   حداکثر تا تاریخ  25 اردی بهشت ماه ایمیل نمایند.

*متقاضیان جهت انجام امور ثبت نام در آزمون، قبل از ارسال ایمیل حتما یکبار در https://vu.um.ac.ir لاگین شده باشند. (در غیر اینصورت امکان ثبت نام در کارگاه نخواهد بود)

*دسترسی به فایل های امتحان در آدرس زیر موجود می باشد.

https://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=21529

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه