به اطلاع می رساند آزمون اخلاق در پژوهشهای زیست-پزشکی ساعت 12:30  پنج شنبه 1402/08/25 به صورت مجازی (چهار گزینه ای) در لینکhttps://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=22067 برگزار خواهد شد. ضروری است شرکت کنندگان نکات زیر را جهت شرکت در آزمون در نظر داشته باشند:

*افرادی که متقاضی آزمون می باشند، نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی ، دانشکده و رشته خود را به آدرس    حداکثر تا تاریخ 23 آبان ماه ایمیل نمایند.

*متقاضیان جهت انجام امور ثبت نام در آزمون، قبل از ارسال ایمیل حتما یکبار در https://vu.um.ac.ir لاگین شده باشند. (در غیر اینصورت امکان ثبت نام در کارگاه نخواهد بود)

*دسترسی به فایل های امتحان در آدرس زیر موجود می باشد.

https://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=22067

ضمنا لینک مربوط به گواهی های هر دوره پس از برگزاری متعاقبا در بخش اطلاعیه های سایت معاونت پژوهشی اعلام خواهد شد.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها