مرکز ارتباطات و رسانه به عنوان متولی سیاستگذاری فعالیت های رسانه ای و ارتباطی آستان قدس رضوی، به منظور بهره گیری افزونتر از ظرفیت نخبگانی جوانان و پتانسیل علمی دانشگاه ها، حوزه های علمیه و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در جهت حل مسائل و نیازهای تخصصی آستان قدس رضوی در عرصه رسانه و ارتباطات و همچنین ترغیب دانش پژوهان به انجام تحقیقات کاربردی، از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و رساله های مقطه دکتری و حوزوی ( سطح سه و چهار ) حمایت می کند.

پوستر فراخوان

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها