رئیس کمیته اخلاق پژوهشی

رئیس کمیته اخلاق پژوهشی

دکتر احمدرضا بهرامی
38802413 051

وبگاه شخصی

دبیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه

دکتر علی اکبر اکبری
38802352 051

وبگاه شخصی
 
منشوراخلاق پژوهش
منشور و موازین اخلاق پژوهش
منشور اخلاق نویسندگی
ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله ها
ترتیب اسامی نویسندگان مقاله ها و نویسنده مسئول
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
بخشنامه معاون حقوقی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
بخشنامه معاون آموزشی وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
بخشنامه معاون پژوهش و فناوری وزارت در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
دستورالعمل ماده 5آیین نامه اجرائی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

براي تماس مستقيم و تحويل گزارش و يا پيگيري گزارش هاي ارائه شده مي توانيد به دبيرخانه گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد اتاق 407 مراجعه يا با تلفن شماره ۳۸۸۰۲۳۵۲ تماس حاصل فرماييدو يا پيام و گزارش خود را در باكس زير نوشته و به صورت مستقيم به دبيرخانه اين گروه ارسال فرماييد.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه