سهمیه شورای بورسیه چین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور سال 1400 فراخوان طرح های مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (آدرس سایت : http://www.cissc.ir) دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دوره‌هاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني آیین نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان ها و مجامع بین المللی طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 97 طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 96 تفويض اختيار به دانشگاهها مبني بر پذيرش دانشجوي خارجي در كليه مقاطع سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران برنامه اجرایی جذب نخبگان سال 1396 آیین نامه حمایت از محققان و فناوران خارج از کشور-صندوق حمایت از پژوهشگران برنامه اجرائی جذب نخبگان 96 دعوت از متخصصان خارجی جهت صدور اقامت در ایران دستوالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد دستورالعمل نحوه تشویق و حمایت از فعالیت های بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور آیین نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی-غیر بورسیه آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه دستورالعمل نحوه همکاری استادان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور طرح های آیکارد طرح های آپسد پذیرش بین المللی پسا دکتری و فرصت مطالعاتیIVSP پذیرش بین المللی پسا دکتری و فرصت مطالعاتیIPDP پذیرش بین المللی پسا دکتری و فرصت مطالعاتیISMP دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دوره‌هاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها