کارشناسی ارشد
ابلاغ مصوبه كميسيون تحصيلات تكميلي مورخ 1402/08/10 - ارزشيابي پارسا از ۲۰  
شیوه نامه جامع تحصیلی 1400  
دستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات پژوهشي دوره کارشناسي ارشد  
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد 1397  
اصلاحیه بند 2-4 دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی  
کاربرگ های پایان نامه کارشناسی ارشد    
آیین نامه کارشناسی ارشد 94  
آیین نامه کارشناسی ارشد 91-92    

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها