دکتری
امتياز مقاله همايشي و مقاله زير چاپ در نمره دستاوردهای رساله دکتری - اجرا 1401/01/01 جدید  
مصوبه مورخ 1401/11/16هيات رئيسه دانشگاه-تمديد سقف نمره 18 رساله  
شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد 1400  
مقررات مربوط به ترتیب و ترکیب نویسندگان مقاله  
ارائه گزارش شش ماهه عملکرد دانشجو و گزارش استاد به مدیر گروه  
دریافت نسخه چاپی پارسا  
اهم انتظارات دانشگاه از دانشجوی دکتری  
شیوه نامه حمایت ویژه از رساله های دکتری  
دستورالعمل حمایت ویژه از رساله های دکتری مصوب 99/04/24  

ابلاغ بند4 مصوبه كميسيون تحصيلات تكميلي-اصلاحيه گروه بندي علوم انساني/ اجتماعي

   
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد 1397  
دستورالعمل اجرائی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری (PhD)  
دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای رساله دکتری  
کاربرگ گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه  
کاربرگهای رساله دکتری    
آیین نامه دوره دکتری 94(PhD)  
آیین نامه دکتری 91-92  
پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور  
آیین نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی-غیر بورسیه  
دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد  

شیوه نامه اجرایی جایگزینی ثبت اختراع به جای مقاله به عنوان مجوز دفاع از رساله

(قدیمی-تنها برای پروپوزال های مصوب قبل 1396)

 
حمایتها و تسهیلات ویژه دکتری
شیوه نامه حمایت از رساله های دکتری مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  
فراخوان حمایت ازپایان نامه ها، فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انجام دوره های پسا دکتری و طرح استاد مرتبط با اندازه گیری هوشمند گاز  
فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  
فراخوان حمایت از طرحهای پژوهشی، پسا دکتری وششمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری  
برنامه اجرایی جذب نخبگان 1396  
سومین فراخوان حمایت از رساله های دکتری    
دستورالعمل حمایت از رساله دکترا-صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  
وام دانشجویان روزانه 95/09/24  
وام دانشجویان روزانه 95/07/25  
شیوه نامه بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه-بنیاد نخبگان  
کاربرگ بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه -بنیاد نخبگان  

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه