رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس معیارهای مختلفی انجام می‌شود که هر معیار شاخص‌های خاصی دارد. از جملۀ آن‌ها می‌توان به معیارهای پژوهشی، آموزشی، وجۀ بین‌المللی، تسهیلات و امکانات و... اشاره کرد. دانشگاه‌هایی که در این رتبه‌بندی قرار می‌گیرند مشخصات و شاخص‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را دارند. لذا در برخی از دانشگاه‌های دنیا از این رتبه‌بندی ها برای ارزیابی‌های کیفی استفاده می شود. برخی از نظام‌های مهم به‌شرح زیر است:

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها