انجام امور پشتيباني مربوط به پژوهشی، راه را براى شكوفايى علوم و فنون هموار مى‏سازد و زمينه ‏ساز اصلى پيشرفت علم و فناوري است.مديريت پژوهشى، اعضای هیات علمی مجرب را به پژوهش به‌صورت تخصصى در زمينه‏ هاى مورد نياز تشويق مى‏كند و با ايجاد گروه‌هاى پژوهشی اين امر را گسترش و تعميم مي‌دهد.

ماموریت ها

  •    برنامه ریزی ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در راستای ارتقای مرجعیت علمی
  •    هدایت و برنامه ریزی فعالیت های علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران
  •    برنامه ریزی توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه،اعضای هیات علمی و دانشجویان در سطح ملی و بین المللی در هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط
  •    برنامه ریزی ضوابط و نظارت بر کلیه امور پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  •    برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت واحدهای پژوهشی
  •    برنامه ریزی ارائه تسهیلات، حمایت و پشتیبانی فعالیت های پژوهشی
01
پیوندهای مفید

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها